1903 Birliği Misyonu

Mustafa Kemal Atatürk’ün tarif ettiği sporcu ruhunu takip ederek Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün değerlerini korumak için her yerde olan bir Beşiktaş derneğinden ziyade bir sivil toplum kuruluşu şeklinde çalışmak, düşünceler ve eleştirel yaklaşımlar üretmektir. Çeşitli aktiviteler ya da bilgilendirme toplantıları yoluyla Beşiktaş’ın tarihini korumak, saygınlığını artırmak ve bu vesileyle Türk sporuna katkı vermektir.

1903 Birliği Vizyonu

Açıklayacağı manifesto doğrultusunda 2035 yılında Beşiktaş’ın dünyanın en güçlü 35 takımı arasında yer alması için yol gösterici olmak, her türlü desteği tek çatı altında birleştirmek ve bu yönde azami katkı sağlamaktır.

1903 Birliği Hedefleri

Beşiktaş Jimnastik Kulübünün (BJK), faaliyet gösterdiği tüm alanlarda başarılı olmasını sağlamak;

Kulübe her alanda destek vermek;

İhtiyaç hasıl olması durumunda BJK’nün yönetimine destek vermek gerekirse talip olmak;

Her hal ve şartta BJK ’nün mevcut Yönetim Kurullarına alternatif yapı oluşturularak yönetmeye hazırlanmak, hazır olmak,

Kulübümüzün ihtiyacı olan genç yönetici ve konusunda uzman kişileri yetiştirmek, katkı verebilmelerinin önünü açmak;

Kadınların bu konularda öncelik alabilmeleri için pozitif ayrımcılık yaparak onları kulübe, camiaya kazandırmak;

 BJK ’nün faaliyetlerinin tamamını takip ederek, fikir ve proje üretmek, alternatif yatırım imkanları sunmak suretiyle kulüple ilgili alınacak kararlara olumlu katkı sağlamaktır.