Başkan’ın Mesajı

1903 Birliği Başkan, Ünal Ceval 2015

1903 Birliği Başkanı, Ünal Ceval (2015)

1903 Birliği üyeleri günümüz endüstriyel futbol yönetiminin mali, idari, sportif ve hukuksal bileşenlerinin çağdaş ve kurumsal yapıda yönetilmesini önemli olduğunu ve bununla birlikte;

Son 15 yıldır Beşiktaş’ımızın başlıca sorunlarının kaynağı olarak sistem, plan, strateji, güven ve ilke sorunu olduğunu düşünmektedir.

Sportif başarının sürdürülebilir, istikrarlı ve kalıcı olmasının en önemli hususun başarılı bir idari yapının şart olduğuna inanmaktadır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü öncelikle yeniden yapılanma sürecini tekrar gündemine alıp yeni organizasyonun profesyonel, kurumsal, çağdaş, ilkeli bir temele oturtmak zorundadır.

Son yıllarda üst üste yapılan tüzük tadil kongrelerine rağmen bir türlü arzulanan tüzüğün hazırlanmamasından ötürü rahatsızdır. Ayrıca mevcut tüzük maddelerinin yönetim usullerine göre ihlal edilmesini bir idari zaaf olarak görmektedir.

Başarılı bir idari yönetim mekanizmasının içinde yer alan güçlü bir mali yapının sportif başarılarının sürekliliği için önemli olduğunu düşünmektedir. Mali disiplin, gelir-gider dengesi, ek gelir kaynaklarının yaratılıp, giderlerin düşürülmesi, kendi gelir kaynakları ile sürdürülebilir bir mali yapı arzu etmektedir.

Amatör şube ve alt yapı maliyetlerinin Kulübe temelde ağır yük getirmediğini, borcun artmasındaki temel sorunun profesyonel futbol yönetiminden kaynaklı idari ve mali disiplinin sağlanmaması olduğu için, herhangi bir amatör şube ve alt yapı faaliyetlerinin durdurulmasına karşıdır.

BJK Genel Kurulu’nun katılımcı, özgür iradeli, dinamik bir yapıya kavuşması için yeni genç kuşağın üyeliklerini desteklemektedir.

Beşiktaş’ımızın alt yapı, amatör şubeleri ve profesyonel sporcuları ile tüm yarışmacı branşlarda istikrarlı, sürekli ve kalıcı bir başarıları elde etmelerini dilemektedir. Sportif başarıda öz kaynak düzeni, hem kendi sporcularını yetiştirmek hem de ileride mali yapıya katkıda bulunmak açısından çok önemlidir. Öz kaynak düzenin tekrar tesis edilerek Beşiktaş’ımızın tüm sporcularının sporun sadece kazanma değil aynı zamanda kardeşlik ve barış içerdiğinin de bilincinde olmasını arzu etmektedir.

“2016 Olağan Seçimli Genel Kurulu”nu üst düzeyde önemsemektedir. Beşiktaş’ımızı yönetmeye aday olanların mutlak surette temel ilkelerini, felsefelerini, mali yapı disiplinlerini, yeniden yapılanma planlarını,  değişimi, farklılıkları, şeffaflıklarını ve vizyonlarını somut, gerçekçi, basit ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymaları gerekmektedir. Beşiktaş’ımızın yeniden yapılanmaya, değişime, stratejik kısa-orta ve uzun vadeli planlara, sağlam bir yol haritasına ve yeni, güçlü bir vizyona ihtiyacı vardır.Hedef günü kurtarmak değil sağlam bir geleceği inşa etmek olmalıdır.

Bu anlamda biz 1903 Birliği üyeleri olarak, Beşiktaş’ın ana sorunu olarak sistem/sistemsizlik görmekteyiz.

1903 Birliği, tarihsel değerlere sımsıkı sarılmış, sağlıklı bir sistem ve ilkeler çerçevesinde güçlü bir idari ve mali yapı ile birlikte geniş vizyonu esas alan sağlam bir kulüp görmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için de tüm çabayı gösterecektir.

A.Ünal Ceval